My photo
Um escritor, um poeta, um aventureiro,

Saturday, 7 February 2009

Poema nebe koalia hodi hau naran 3

Hau Hakerek

Hau hakerek,
Imi le.
Hau le hau nia hakerek.

Hau le imi nia hakerek,
Hau hare imi nia lala'ok.
Hau hakerek hau nia hanoin.

Hau hanoin, hau hakerek.
Hau hakerek, hau hanoin, hau le, hau hakerek.

Hau lao, hau hakerek.
Hau toba, hau hakerek.
Hau han, hau hakerek.
Hau haris, hau hakerek.
Hau koalia, hau hakerek.
Hau kanta, hau hakerek.
Hau hakilar, hau hakerek.
Hau halimar, hau hakerek.
Hau hanoin, hau hakerek.
Hau tur, hau hakerek.
Hau hare, hau hakerek.
Hau rona, hau hakerek.
Hau tanis, hau hakerek.
Hau susar, hau hakerek.
Hau haksolok, hau hakerek.
Hau hamnasa, hau hakerek.
Kalan, loron, hau hakerek.

Hau hadomi hau nia hakerek.

Celso Oliveira
Nota: Dadolin ida ne'e hau dedika ba Jose Belo, editor iha Tempo Semanal. Se maka sala, se maka los ou halo difamasaun ka lae, depende iha desizaun final iha Tribunal. Hanesan ema ida nebe gosta hakerek, hau hakarak fo apoio ba jornalista Jose Belo.

No comments:

Post a Comment