My photo
Um escritor, um poeta, um aventureiro,

Tuesday, 25 August 2009

Expressaun Poetika III

Uluk, kuandu mundu ne'e hahu'u, ami labele koalia maski ami iha lian.
Agora, mundu lao nafatin ba oin, ami mos hakarak koalia tamba ami iha ona lian.

Ami Timor hakarak moris HAKMATEK tamba Timor ida hosi ita hotu nia hakarak maka: MORIS HAKMATEK.

Dok hosi funu labarik sira hamanasa.
Moris ho funu labarik sira tanis.

Celso Oliveira

1 comment:

 1. Los duni, ita iha razaun,,,,,
  Timor oan sira nebe uluk hela iha rai liur no la sente oin sa Timor oan sira nebe hela iha rai laran terus,..... tengki hatene hakiak dame no laos fila ba Timor hodi aproveita oprtunidade,,,
  (kesempatan dalam kesempitan)
  Hein katak la nunee ida,,,
  Abraco.

  ReplyDelete