My photo
Um escritor, um poeta, um aventureiro,

Friday, 30 November 2012

Expressaun Poetika...

Rahun diak ba ema nebe uluk la halo funu,
Maibe, ohin loron bele moris diak iha Timor Leste.

Rahun diak ba ema nebe uluk halo funu,
Tamba, ohin loron bele moris diak iha Timor Leste.

No comments:

Post a Comment